Polityka prywatności

ARTYKUŁ 1: PREAMBUŁA

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej: https://transportandmore.eu
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu narazić użytkowników witryny na:

Sposób zbierania i przetwarzania ich danych osobowych. Wszystkie dane, które mogą zidentyfikować użytkownika, należy traktować jako dane osobowe. Należą do nich imię i nazwisko, wiek, adres pocztowy, adres e-mail, lokalizacja użytkownika lub jego adres IP;
Jakie są prawa użytkowników w odniesieniu do tych danych;
kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych;
komu przekazywane są te dane;
Ewentualnie polityka serwisu dotycząca plików „cookies”.
Niniejsza polityka prywatności uzupełnia informacje prawne i Ogólne warunki użytkowania, z którymi użytkownicy mogą zapoznać się pod następującym adresem:
https://transportandmore.eu

ARTYKUŁ 2: OGÓLNE ZASADY ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z postanowieniami art. 5 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679, gromadzenie i przetwarzanie danych użytkowników serwisu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

Zgodność z prawem, lojalność i przejrzystość: dane mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika będącego ich właścicielem. Ilekroć zbierane są dane osobowe, użytkownik zostanie poinformowany, że jego dane są zbierane oraz z jakich powodów jego dane są zbierane;
Ograniczone cele: Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji jednego lub większej liczby celów określonych w niniejszych Warunkach użytkowania;
Minimalizacja gromadzenia i przetwarzania danych: zbierane są tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów realizowanych przez serwis;
Przechowywanie danych skrócone w czasie: dane są przechowywane przez ograniczony czas, o czym użytkownik jest informowany. Jeżeli nie można podać użytkownikowi okresu przechowywania;
Integralność i poufność gromadzonych i przetwarzanych danych: administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia integralności i poufności gromadzonych danych.
Aby być zgodnym z prawem i zgodnie z wymogami art. 6 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy spełniają one co najmniej jeden z warunków określonych powyżej. po wymienione:

Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na leczenie;
Przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy;
Leczenie spełnia obowiązek prawny;
Traktowanie wynika z potrzeby ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
Leczenie można tłumaczyć koniecznością związaną z wykonywaniem misji interesu publicznego lub podlegającą sprawowaniu władzy publicznej;
Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych i prywatnych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

ARTYKUŁ 3: DANE OSOBOWE ZBIERANE I PRZETWARZANE W KONTEKŚCIE NAWIGACJI NA STRONIE

A. DANE ZBIERANE I PRZETWARZANE ORAZ SPOSÓB ZBIERANIA

Dane osobowe gromadzone w serwisie Fast Cargo Logistics są następujące:

Dane te są zbierane, gdy użytkownik wykonuje jedną z następujących operacji w serwisie:
– Kiedy odwiedzający subskrybuje nasze biuletyny
– Kiedy odwiedzający kupuje produkty lub usługi online
Ponadto podczas dokonywania płatności w serwisie, w systemach komputerowych wydawcy serwisu zostanie zachowany dowód transakcji, w tym zamówienie zakupu i faktura.
Administrator danych będzie przechowywać wszystkie zebrane dane przez okres: 3 lat w swoich systemach komputerowych i w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa.
Zbieranie i przetwarzanie danych służy do następujących celów:
Dane o lokalizacji i adresie IP są zapisywane w celu poprawy jakości naszych usług, ale także w celu poprawy bezpieczeństwa naszej strony internetowej

B. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Dane mogą być przekazywane następującym osobom trzecim wymienionym:
Niektóre zebrane dane mogą zostać przesłane do naszego hosta w celu optymalizacji naszych usług.

C. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Serwis internetowy Fast Cargo Logistics prowadzony jest przez: Netsive – agencja marketingowo-komunikacyjna Luksemburg – Francja – Belgia, której siedziba znajduje się pod poniższym adresem:
N ° 8 Z.I Am Bruch, L-3327 Crauthem – Luksemburg
Z gospodarzem można się skontaktować pod numerem: 00352 27 12 61 74
Dane gromadzone i przetwarzane przez witrynę są przekazywane do następującego (krajów): Luksemburg.

ARTYKUŁ 4: ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH I DELEGAT DS. OCHRONY DANYCH

A. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest: Fast Cargo Logistics. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
Z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych można się skontaktować poprzez e-mail pod adresem: contact@transportandmore.eu
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych odpowiada za określenie celów i środków wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

B. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych zobowiązuje się chronić gromadzone dane osobowe, nie przekazywać ich osobom trzecim bez poinformowania użytkownika oraz respektować cele, dla których dane zostały zebrane.
Witryna posiada certyfikat SSL, który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania informacji i danych przez witrynę.
Certyfikat SSL (Certyfikat „Secure Socket Layer”) ma na celu zabezpieczenie danych wymienianych między użytkownikiem a witryną.
Ponadto Administrator Danych zobowiązuje się do powiadomienia użytkownika w przypadku sprostowania lub usunięcia danych, chyba że wiąże się to z nieproporcjonalnymi dla niego formalnościami, kosztami i procedurami.
W przypadku naruszenia integralności, poufności lub bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, administrator zobowiązuje się do poinformowania użytkownika w dowolny sposób.

C. DELEGAT OCHRONY DANYCH

Ponadto użytkownik zostaje poinformowany, że Inspektorem Ochrony Danych została wyznaczona osoba: Netsive Sarl.
Rola Inspektora Ochrony Danych oraz zapewnienie prawidłowej realizacji krajowych i ponadnarodowych przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Może również nosić nazwę DPO (od inspektora ochrony danych).
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:
telefonicznie pod numerem: 00352 27 12 61 74
e-mailem na adres: contact@netsive.com

ARTICLE 5: RIGHTS OF THE USER

In accordance with the regulations on the processing of personal data, the user has the rights listed below.
In order for the Data Controller to comply with the request, the user is required to provide him / her with: first name, last name, e-mail address and, if applicable, his account number or personal space number or subscriber.
The data controller is responsible for responding to the user within a maximum of 30 (thirty) days.

A. PRESENTATION OF THE USER’S RIGHTS IN DATA COLLECTION AND PROCESSING


a. Right of access, rectification and right to erasure

The user can take knowledge, update, modify or request the deletion of the data concerning him, by respecting the following procedure stated:
The user must send an e-mail to the controller of personal data, specifying the subject of his request and using the contact e-mail address that is provided above.
If he has one, the user has the right to request the removal of his personal space by following the following procedure:
The visitor / user must send an e-mail to the person in charge of data processing, specifying his name and surname. The request to delete the data will be processed within 10 working days.

b. Right to data portability

The user has the right to request the portability of his personal data, held by the site, to another site, by following the procedure below:
The user must make a request for portability of his personal data to the person responsible for data processing, by sending an e-mail to the address provided above.


c. Right to limitation and opposition of data processing

The user has the right to request the limitation or to oppose the treatment of his data by the site, without the site can refuse, except to demonstrate the existence of legitimate and compelling reasons that may prevail over the interests and the rights and freedoms of the user.
In order to request the limitation of the processing of his data or to oppose the processing of his data, the user must follow the following procedure:
The user must make a request for limitation to the processing of his personal data with the data controller, by sending an e-mail to the address provided above.


d. Right not to be the subject of a decision based exclusively on an automated process

In accordance with the provisions of Regulation 2016/679, the user has the right not to be the subject of a decision based exclusively on an automated process if the decision has legal effects concerning him or affects him significantly from similar way.


e. Right to determine the fate of data after death

The user is reminded that he can organize what should be the future of his data collected and processed if he dies, in accordance with the law n ° 2016-1321 of October 7th, 2016.


f. Right to seize the competent supervisory authority

If the data controller decides not to respond to the request of the user, and the user wishes to contest the decision, or if he thinks that one of the rights listed above, it is entitled to refer to the CNIL (National Commission for Computing and Freedoms, https://www.cnil.fr) or any competent judge.

B. PERSONAL DATA OF MINOR PERSONS

In accordance with the provisions of Article 8 of European Regulation 2016/679 and the Data Protection Act, only minors aged 15 or over can consent to the processing of their personal data.
If the user is a minor under the age of 15, the consent of a legal representative will be required so that personal data can be collected and processed.
The publisher of the site reserves the right to verify by any means that the user is older than 15 years, or that he has obtained the consent of a legal representative before browsing the site.

ARTYKUŁ 6: WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW „COOKIES”

Strona może wykorzystywać techniki „cookies”.
„Cookie” to mały plik (mniej niż 4 KB), przechowywany przez witrynę na dysku twardym użytkownika, zawierający informacje o nawykach przeglądania użytkownika.
Pliki te pozwalają na przetwarzanie statystyk i informacji o ruchu, ułatwienie nawigacji oraz usprawnienie serwisu dla wygody użytkownika.
W przypadku korzystania z plików „cookies” obejmujących tworzenie kopii zapasowych i analizę danych osobowych wymagana jest zgoda użytkownika.
Ta zgoda użytkownika jest ważna przez maksymalnie 13 (trzynaście) miesięcy. Po upływie tego okresu serwis ponownie poprosi użytkownika o zgodę na zapisywanie plików „cookies” na jego dysku twardym.

a. Sprzeciw użytkownika wobec wykorzystywania przez serwis plików „cookies”

Zwraca się uwagę użytkownika, że ​​może sprzeciwić się rejestracji tych plików „cookies” poprzez konfigurację oprogramowania swojej przeglądarki.
W celach informacyjnych użytkownik może znaleźć pod następującymi adresami kroki, jakie należy wykonać, aby skonfigurować przeglądarkę tak, aby sprzeciwiała się rejestracji plików „cookies”:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki „cookies”, może kontynuować nawigację w serwisie. Jednak wszelkie dysfunkcje witryny spowodowane tą manipulacją nie mogą być uważane za spowodowane przez redaktora witryny.

b. Opis plików „cookies” wykorzystywanych przez witrynę

Redaktor serwisu zwraca uwagę użytkownika, że ​​podczas przeglądania wykorzystywane są następujące pliki cookies:
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką plików cookie, aby uzyskać więcej informacji pod następującym adresem:
https://transportandmore.eu

Przeglądając witrynę, użytkownik jest informowany o możliwości zapisywania plików cookie stron trzecich.
Są to w szczególności następujące osoby trzecie:
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką plików cookie, aby uzyskać więcej informacji pod następującym adresem:
https://transportandmore.eu

Ponadto w serwisie znajdują się przyciski społecznościowe, umożliwiające użytkownikowi dzielenie się swoją aktywnością w serwisie. Pliki cookie tych sieci społecznościowych mogą zatem być przechowywane na komputerze użytkownika podczas korzystania z tych funkcji.
Zwraca się uwagę użytkownika, że ​​strony te posiadają własne polityki prywatności i ogólne warunki użytkowania, które mogą różnić się od strony. Wydawca witryny zaprasza użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności i ogólnymi warunkami korzystania z tych witryn.

ARTYKUŁ 7: WARUNKI ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Z niniejszą polityką prywatności można zapoznać się w dowolnym momencie pod następującym adresem:
https://transportandmore.eu

Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do jego modyfikacji w celu zagwarantowania jego zgodności z obowiązującym prawem.
Dlatego zachęcamy użytkownika do regularnego sprawdzania niniejszej polityki prywatności, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami, które zostaną w niej wprowadzone.
Jednak w przypadku istotnej zmiany niniejszej polityki, użytkownik zostanie poinformowany w następujący sposób:
Lub poprzez powiadomienie „push”, gdy użytkownik ponownie odwiedza witrynę;
E-mail na adres podany przez użytkownika;
Lub SMS-em, jeśli został o to poproszony przez odwiedzającego / użytkownika lub klienta.
Użytkownik jest informowany, że ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce: 20.08.2018r.

ARTICLE 8: USER ACCEPTANCE OF PRIVACY POLICY

By browsing the site, the user certifies that he / she has read and understood this Privacy Policy and accepts the conditions, especially regarding the collection and processing of his / her personal data, as well as the use of files. “Cookies”.